รูปภาพสินค้า รหัส9786160800223
9786160800223
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้เขียนฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 99.00 บาท
ราคาสุทธิ 99.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160800223
จำนวน: 240 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 11 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำมาใช้กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยในเล่มได้ได้ให้เนื้อหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ออกแบบให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เริ่มต้น ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านความรู้เชิงวิชาการ และการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การใช้งานได้จริง รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ด้วยภาษาที่สื่อสารมาแล้วเข้าใจง่าย มีภาพประกอบชัดเจน สามารถปฏิบัติตามได้ทันที
:: สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
บทที่ 2 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
บทที่ 3 การท่องอินเทอร์เน็ต และเบราเซอร์
บทที่ 4 การประยุกต์ใช้งานเบราเซอร์ และการจัดการความปลอดภัย
บทที่ 5 การค้นหาข้อมูลด้วย google และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 6 วิกิพีเดีย บล็อก และสื่อออนไลน์
บทที่ 7 อินเทอร์เน็ตกับสังคม และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์