รูปภาพสินค้า รหัส9786119014831
9786119014831
ปรับปรุงใหม่ล่าสุด 2552 ครบถ้วนทั้งภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต พร้อมใช้เป็นแนวทางในการวางแผนภาษีได้เป็นอย่างดี
ผู้เขียนปัญจพร ทองเล็ก, ผศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 240.00 บาท
ราคาสุทธิ 240.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786119014831
จำนวน: 366 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 675 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ปัญจพร ทองเล็ก, ผศ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 4 เดือน 6 ปี 2009
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการภาษีอากรธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพร ทองเล็ก ครบถ้วนทั้งภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ได้มีการวางพื้นฐานความเข้าใจในเนื้อหาของวิชาการภาษีอากรธุรกิจ อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียดสามารถเข้าใจได้โดยง่าย สำหรับการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๔ ได้มีการปรับปรุงใหม่ล่าสุด ๒๕๕๒ ประกอบด้วยมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมใช้เป็นแนวทางในการวางแผนภาษีได้เป็นอย่างดี แถมแผ่นบันทึกข้อมูล CD ROM
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
บทที่ 4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บทที่ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บทที่ 6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
บทที่ 7 อากรแสตมป์
บทที่ 8 ภาษีศุลกากร
บทที่ 9 ภาษีสรรพสามิต