รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9781856176224
จำนวน: 496 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 191 x 233 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1045 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Newnes 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
All the design and development inspiration and direction a harware engineer needs in one blockbuster book! Janine Love site editor for RF Design Line,columnist, and author has selected the very best RF design material from the Newnes portfolio and has compiled it into this volume. The result is a book covering the gamut of RF front end design from antenna and filter design fundamentals to optimized layout techniques with a strong pragmatic emphasis. In addition to specific design techniques and practices, this book also discusses various approaches to solving RF front end design problems and how to successfully apply theory to actual design tasks. The material has been selected for its timelessness as well as for its relevance to contemporary RF front end design issues.
:: สารบัญ
Chapter 1 : Radio Waves and Propagation
Chapter 2 : RF Front-End Design
Chapter 3 : Radio Transmission Fundamentals for WLANs
Chapter 4 : Advanced Architectures
Chapter 5 : RF Power Amplifiers
Chapter 6 : RF Amplifiers
Chapter 7 : Basics of PA Design
Chapter 8 : Power Amplifiers
Chapter 9 : RF/IF Circuits
Chapter 10 : Filters
Chapter 11 : Transmission Lines and PCBs as Filters
Chapter 12 : Tuning and Matching
Chapter 13 : Impedance Matching
Chapter 14 : RF Power Amplifier Linearization Techniques