รูปภาพสินค้า รหัส9780805390575
9780805390575
-
ผู้เขียนMark Allen Weiss

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 605.00 บาท
ราคาสุทธิ 605.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780805390575
จำนวน: 507 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 193 x 243 x 23 มม.
น้ำหนัก: 990 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Pearson Education Indochaina Ltd. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน -- ปี 1995
:: เนื้อหาโดยสังเขป
In the second edition of his bestselling book, Data Structures and Algorithm Analysis, Mark Allen Weiss continues to refine and enhance his innovative approach to algorithms and data stuuctures. Using a Pascal implementation, he highlights concptual topics, focusing on ADTs and the analysis of slgorithms for efficiency as well as performance and running time. Dr. Weiss also distinguishes Data Structures and Algorithm Analysis with the extensive use of figures and examples showing the successive stages of an algorithm, his engaging witing style, and logical organization of topics.
:: สารบัญ
1. Introduction
2. Alogrithm Analysis
3. Lists, Stacks, and Queues
4. Trees
5. Hashing
6. Priority Qeeues (Heaps)
7. Sorting
8. The Disjoint Set
9. Graph Algorithms
10. Alorithm Desing Techniques
etc.