รูปภาพสินค้า รหัส9780764574153
9780764574153
-
ผู้เขียนMark Chambers [et.al], Tony Bove, Peter Weverka

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,260.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,260.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780764574153
จำนวน: 898 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 275 x 48 มม.
น้ำหนัก: 1840 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Wiley Publishing, Inc. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Everything you need to get GigaValue from your online experience

The Dummies Way

Broad assortment of topics
Explanations in plain English
Handy tabs to mark favorite spots
"Get in, get out" information
Special "Check It Out" features
A dash of humor and fun

Search with Google™, shop on eBay, download music, build a Web site — here’s how!

The Internet is a big place—and this is a big book! Inside you’ll find advice, answers, and guidance from some of the
top authorities on Google, Yahoo!, eBay, iTunes, and every aspect of the Web. From sending your first e-mail to setting up an online business, The Internet GigaBook For Dummies shows you how.

:: สารบัญ
Book I: The Basics.
Part I: Up and Running on the Internet.
Part II: Getting Caught in the World Wide Web.
Part III: E-Mail.
Book II: Google.
Part I: Google: More Than Meets the Eye.
Part II: Customizing Your Google Experience.
Part III: Dusting Off Your Google Gems.
Book III: Yahoo!
Part I: Making Yahoo! Your Own.
Part II: Searching . . . Yahoo! Style.
Part III: Meeting and Greeting in the Yahoo! World.
Book IV: eBay.
Part I: Signing Up and Getting Started.
Part II: Bidding (And Winning).
Part III: Participating in the eBay Community.
Book V: iTunes.
Part I: Finding and Downloading Your Favorite Tunes.
Part II: Managing Your iTunes.
Part III: Optimizing and Burning Your iTunes.
Book VI: Creating Web Pages.
Part I: Web Page Basics.
Part II: HTML.
Part III: FrontPage.
Part IV: Dreamweaver.