รูปภาพสินค้า รหัส9780764570773
9780764570773
-
ผู้เขียน[et.al], Andrew Watt, Jett Rafter, David Hunter

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,440.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,440.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780764570773
จำนวน: 995 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 230 x 49 มม.
น้ำหนัก: 1520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Wrox Press Ltd. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Now firmly established as a mature technology with numerous applications, XML has spawned additional functionalities, each with its own specifications.

This edition of the highly popular guidebook for beginning XML programmers teaches you not only what XML is and how to use it, but also how it partners with XPath, XSLT, XQuery, XHTML, and others.

You'll learn XML basics, then explore an XML-based programming language that enables you to transform XML documents into different formats.

You'll discover how to query databases for XML information, publish XML documents on the Web, and create interactive forms and graphics with XML. By the end of this book, you will feel confident applying XML in real-world situations.

This book is for any programmer interested in learning to use XML. Some knowledge of Web programming or data exchange techniques is helpful but not necessary.

:: สารบัญ
Part I Introduction
Part II Validation
Part III Processing
Part IV Databases
Part V Programming
Part VI Communication
Part VII Display
Part VIII Case studies
Part IX Appendixes
Appendix A Exercise solutions
Appendix B The XML document object model
Appendix C XPath 1.0 reference
Appendix D XSLT 1.0 reference
Appendix E XML schema element and attribute reference
Appendix F Schema data types reference