รูปภาพสินค้า รหัส9780534391461
9780534391461
-
ผู้เขียนCharles Bruchard, Laura Baker, Julien Hennefeld

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 550.00 บาท
ราคาสุทธิ 550.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780534391461
จำนวน: 670 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 232 x 25 มม.
น้ำหนัก: 1045 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Thomson Learning 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ --- เดือน -- ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
This Second Edition includes:

- ANSI C++ coverage throuhout
- The Standard Template Library's string and Vector classes,
indicative of the newer compliers
- More than 80 program-debugging exercises now at the
Brooks/Cole Computer Science Web Site
- Three types of exercises in each chapter: Short, objective
self-Checks; short-to-moderate-length programming
exercises; and extended programming projects
- Thorough coverage of procedural programming in early
chapters to support the authors' exceptional presentation of
object-oriented programming and data structures in later
chapters
- IDEs for Microsoft's Visual C++ and Metrowerks Code Warrior
in a new Appendix H, helping readers to successfully work
with these programs
:: สารบัญ
Chapter 1 Overview of Computers and Problem Solving
Chapter 2 Introduction to C++
Chapter 3 More on The Elements of C++
Chapter 4 Selection Using if and if...else
Chapter 5 Functions and Program Design
Chapter 6 The string Data Type and More Output Formatting
Chapter 7 The Three C++ Looping Constructs
Chapter 8 More General Task-Controlled Loops
Chapter 9 Functions with Reference Parameters
Chapter 10 More on Functions

Etc.