รูปภาพสินค้า รหัส9780521539616
9780521539616
-
ผู้เขียนCambridge University Press

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 469.00 บาท
ราคาสุทธิ 469.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780521539616
จำนวน: 1550 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 155 x 233 x 45 มม.
น้ำหนัก: 1365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Bookcase Publishsing 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Cambridge Advanced Learner's Dictionary (New)
Find words easily!
- 170,000 words, phrases and examples with over 10,000 phrasal verbs and idioms specially highlighted
- Over 1000 new words and meanings (eg' clickable' , '9/11')
- Idiom Finder': a simple way to find complicated idioms

Choose words quickly!
- 'Guidewords' help you choose the right meaning fast!
- Simple definitions use only English that is easy to understand
- Over 1000 words explained with pictures
Use words correctly!
- Special notes show you how to avoid common mistakes
- Over 90,000 example sentences help you write natural English
- 25,000 'collocations' show you the way that words work together in real English.
:: สารบัญ
- Grammar codes and abbreviations
- Introduction
- How to use the dictionary
- Numbers that are used like words
- The Dictionary
- Colour Pictures
- Study Sections
- Idiom Finder
- Word Families
- Common First Names
,etc.