รูปภาพสินค้า รหัส9780201472554
9780201472554
-
ผู้เขียนMarvin L. Bittinger

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,825.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,825.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780201472554
จำนวน: 826 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 207 x 278 x 36 มม.
น้ำหนัก: 1845 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Intermediate Algebra, Eighth Edition, is a significant revision of the Seventh Edition, particularly with respect to design, art program, pedagogy, features, and supplements package. Its unique approach, which has been developed and refined over eight editions, continues to blend the
following elements in order to bring students success:

- Writing style. The author writes in a clear easy - to - read style that helps students pregress from concepts through examples and margin exercises to section exercises.
- Problem - solving approach. The basis for solving problems and realdata applications is a five - step process [familiarize, Translate, Solve, Check, and State] introduced early in the text and used consistently throughout. This problem - solving approach students with a consistent framework for solving applications. [See pages 91, 97, 255, and 360.]
- Real data. Real - data applications aid in motivating students by connecting the mathematics to their everyday lives. Extensive research was conducted to find new applications that relate mathematics to the real world.
:: สารบัญ
1. Solving Linear Equations and Inequalities
2. Graphs, Functions, and Aplications
3. Systems of Equations
4. Polynomials and Polymial Functions
5. Rational Expressions, Equations, and Functions
6. Radical Expressions, Equations, and Functions
7. Quadratic Equations and Functions
8. Exponential and Logarithmic Functions
9. Conic Sections