รูปภาพสินค้า รหัส9780194715119
9780194715119
-
ผู้เขียนSylvia Wheeldon, Liz and John Soars

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 390.00 บาท
ราคาสุทธิ 390.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780194715119
จำนวน: 79 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 219 x 276 x 5 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Oxford University Press 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
New Headway English Course now provides a seamless syllabus progression from beginner to upper-intermediate level. It takes a clear and structured approach to grammar. Grammatical structures are introduced in context, with questions that encourage students to work out the rules for themselves. A comprehensive 'Grammar section' at the back of the Student's Books provides a useful reference before, during or after the lesson.

A well-defined vocabulary syllabus concentrates on three key areas: learning new words in lexical sets; acquiring good habits for learning vocabulary; and developing vocabulary 'systems' such as sound and spelling relationships.

Integrated skills work is an important feature of the course. In every unit the reading and listening activities contextualize and bring together much previously introduced language. The choice of interesting texts, together with manageable, motivating tasks ensure students develop fluency and accuracy in all four skills.
:: สารบัญ
Unit 1
- am/is/are
- Possessive adjectives
- Vocabulary and pronunciation
etc.

Unit 2
- Questions and negatives
- Vocabulary 1
- Possessive 's
etc.

Unit 3
- Present Simple 1
- Questions and negatives
- Check it
etc.

Unit 4
- Present Simple 2
- Adverbs of frequency
- Prepositions of time
etc.

Unit 5
- there is/are, some/any-prepositions
- this/that/these/those
- Vocabulary
etc.

Unit 6
- can/can't
- was/were
- could/couldn't
etc.

Unit 7
- Past Simple 1
- Present Simple and Past Simple
- Vocabulary
etc.

Unit 8
- Past Simple 2
- Vocabulary
- Check it

Unit 9
- Count and uncount nouns
- Do you like...?
- Would you like...?
etc.

Unit 10
- Comparatives
- have got
- Comparatives and superlatives
etc.