รูปภาพสินค้า รหัส9780194715102
9780194715102
The world's most trusted English course New Headway is the course teachhers and learners can rely on.
ผู้เขียนJohn Soars, Liz Soars, Sylvia Wheeldon

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 390.00 บาท
ราคาสุทธิ 390.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780194715102
จำนวน: 86 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 220 x 276 x 4 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Oxford University Press 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
The Elementary edition brought right up-to-date, with new topics and new features. The Workbook, Teacher's Book, Teacher's Resource Book, Audio CD, and CD-ROM have all been revised.
:: สารบัญ
Unit 1 am/is/are
Unit 2 Questions and negatives
Unit 3 Present Simple 1
Unit 4 Present Simple 2
Unit 5 there is/are, some/any-prepositions
Unit 6 can/can't
Unit 7 Past Simple 1
Unit 8 Past Simple 2
Unit 9 Count and uncount nouns
Unit 10 Comparatives
, etc.