รูปภาพสินค้า รหัส9780194393027
9780194393027
New Headway is the course teachers and learners can rely on. Why? An aluthoritative integrated syllabus, motivating topics...
ผู้เขียนSylvia Wheeldon, John Soars, Liz Soars

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 390.00 บาท
ราคาสุทธิ 390.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780194393027
จำนวน: 85 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 218 x 276 x 5 มม.
น้ำหนัก: 214 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Oxford University Press 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
New Headway English Course now provides a seamless syllabus progression from beginner to upper-intermediate level.
- It takes a clear and structured approach to grammar. Grammatical structures are introduced in context, with questions that
encourage students to work out the rules for themselves. A comprehensive 'Grammar section' at the back of the Student's
Books provides a useful reference before, during or after the lesson.
- A well-defined vocabulary syllabus concentrates on three key areas: learning new words in lexical sets; acquiring good habits
for learning vocabulary; and developing vocabulary 'systems' such as sound and spelling relationships.
- Integrated skills work is an important feature of the course. In every unit the reading and listening activities contextualize and
bring together much previously introduced language. The choice of interesting texts, together with manageable, motivating
tasks ensure students develop fluency and accuracy in all four skills.
- Supportive Teacher's Books at each level include an explanation of the methodology, step-by-step lesson guidance, additional
activities, photocopiable tests, cultural notes, and detailed answer keys.
- Teacher's Resource Books provide photocopiable games and activities to supplement the main course materials.
- Workbooks at each level offer a range of exercises to revise and extend the grammar and vocabulary covered in the *
Student's Book, plus extra related input where appropriate.
- There is high-quality, integrated support and supplementary material at various levels, including: New Headway
Pronunciation Course, Making Headway, Headway Videos, and New Headway English Course Interactive Practice CD-ROM.

:: สารบัญ
Unit 1
- The tense system
- Passives
- Auxiliary verbs
- have and have got
- Vocabulary
- Phrasal verbs
- Pronunciation
- Listening

Unit 2
- Present Perfect
- Simple or continuous verb forms?
- Passive
- Vocabulary
- Prepositions
- Pronunciation
- Listening
etc.