รูปภาพสินค้า รหัส8859165001160
8859165001160
ชุด เรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบ สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เน้นการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา
ผู้เขียนสุจิตรา เทียนโสภา (อ.เอ๋)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 105.00 บาท
ราคาสุทธิ 105.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859165001160
จำนวน: 136 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สวัสดี ไอที, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2561
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ชุดเรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ชั้น5 สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย ใช้ภาพประกอบอธิบายพร้อมตัวอย่าง เน้นเทคนิควิธีคิดอย่างเป็นระบบ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 พร้อมแบบฝึกหัดครบถ้วน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เตรียมความพร้อมในการสอบให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
Lesson 1 Conversations
Lesson 2 Articles (A, An, The)
Lesson 3 Singular and Plural Nouns
Lesson 4 Countable Noun and Uncountable Noun
Lesson 5 Pronoun
Lesson 6 การใช้ some และ any
Lesson 7 Question Words
Lesson 8 Present Simple Tense
Lesson 9 Present Continuous Tense
Lesson 10 Past Simple Tense
Lesson 11 Future Simple Tense
Lesson 12 Vocabularies

- เตรียมสอบปลายภาค 1
- เตรียมสอบปลายภาค 2