รูปภาพสินค้า รหัส8858902401041
8858902401041
สรุปเนื้อหาสำคัญ ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
ผู้เขียนสุพรรณี อยู่นิ่ม, สมพร มีสมบัติ, สุภาพร สว่างอารมณ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 175.00 บาท
ราคาสุทธิ 175.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858902401041
จำนวน: 400 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 830 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2561
:: เนื้อหาโดยสังเขป
มาปลูกฝังเด็กเก่ง ด้วยหนังสือคู่มือสำหรับติวเข้มเตรียมตัวสอบของนักเรียนชั้น ป.2 โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพละศึกษา พร้อมแนวข้อสอบของทุกวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาส่วนใหญ่ และเฉลยท้ายเล่ม
:: สารบัญ
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศิลปะ
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- แบบฝึกทบทวน
- เฉลย