รูปภาพสินค้า รหัส8858757411653
8858757411653
สนุกกับเกมจับคู่หรรษา เสริมทักษะภาษาไทย เพื่อปูพื้นฐานทางการเขียน การอ่าน การอ่านสะกดคำ และเรียนรู้วรรณยุกต์ เด็ก ๆ จะเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้อย่างสนุกสนานไม่มีเบื่อ
ผู้เขียนฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 135.00 บาท
ราคาสุทธิ 135.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757411653
จำนวน: 64 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 295 x 5 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: โนว์เลดจ์ สเตชัน, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"เกมจับคู่หรรษา เสริมทักษะภาษาไทย เตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1" เล่มนี้ จะช่วยปูพื้นฐานด้านภาษาไทย ฝึกให้เด็กๆ จำคำศัพท์ และเสริมทักษะในการเขียน การอ่าน การอ่านสะกดคำ และเรียนรู้วรรณยุกต์ เด็กๆ จะได้เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้อย่างสนุกสนานไม่มีเบื่อด้วยเกมจับคู่หรรษา ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะและเสริมสร้างจินตนาการไปพร้อมๆ กัน
:: สารบัญ
- พยัญชนะไทย ก-ฮ
- พยัญชนะและคำ ก/ข
- พยัญชนะและคำ ฃ/ค
- พยัญชนะและคำ ฅ/ฆ
- พยัญชนะและคำ ง/จ
- พยัญชนะและคำ ฉ/ช
- พยัญชนะและคำ ซ/ฌ
- พยัญชนะและคำ ญ/ฎ
- พยัญชนะและคำ ฏ/ฐ
- พยัญชนะและคำ ฑ/ฒ
ฯลฯ