รูปภาพสินค้า รหัส1379130000754
1379130000754
สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ป.2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด)
ผู้เขียนสุจิตรา อภิเมธีธำรง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 149.00 บาท
ราคาสุทธิ 149.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1379130000754
จำนวน: 244 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 259 x 14 มม.
น้ำหนัก: 505 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Life Balance, สนพ.  
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวบรวมเนื้อหาและแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อย่างครบถ้วน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) เน้นการฝึกทำแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ ที่ออกแบบมาให้น้องๆ คิดเลขได้รวดเร็วและถูกต้อง พัฒนาด้านการคิดและการคำนวณ พร้อมเรียนและสอบอย่างมั่นใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000
บทที่ 2 การบวกและการลบ
บทที่ 3 การวัดความยาว
บทที่ 4 การชั่งน้ำหนัก
บทที่ 5 เงิน
บทที่ 6 การคูณ
บทที่ 7 การหาร
บทที่ 8 รูปเรขาคณิต
บทที่ 9 เวลา
บทที่ 10 โจทย์ระคน
บทที่ 11 แบบฝึกหัดทบทวน