รูปภาพสินค้า รหัส1294877734222
1294877734222
สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่รักลูกคงไม่มีสิ่งใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับการพัฒนาและส่งเสริมให้ลูกรักเติบโตเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดทางความคิด สติปัญญา และอารมณ์
ผู้เขียนกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 99.00 บาท
ราคาสุทธิ 99.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877734222
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 362 กรัม
เนื้อในพิมพ์: -ไม่ระบุ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: แพ็ค 
สำนักพิมพ์: เอ็มไอเอส, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
มอบหนังสือดีให้ลูกรักด้วยชุดสุดคุ้ม เตรียมลูกเก่งก่อนวัยเรียน ทั้ง ก ข ค - A B C - 1 2 3 เด็กๆ จะได้เรียนรู้พยัญชนะไทย 44 ตัว ด้วยตัวอักษรตามแบบมาตรฐาน โครงสร้างตัวอักษรไทย ฉบับรา่ชบัณฑิตยสถาน ผ่านบทกลอนสร้างสรรค์ไพเราะสำหรับท่องจำให้ติดปาก พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส ดึงดูดความสนใจของลูกรักได้เป็นอย่างดี จากนั้นจะได้เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก พร้อมคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรแต่ละตัว และฝึกอ่านออกเสียงง่ายๆ จากคำเลียนเสียงภาษาไทย เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น เพลิดเพลินกับภาพประกอบน่ารัก กระตุ้นการเรียนรู้ของลูกรักได้เป็นอย่างดี

เรียนรู้ตัวเลข 1-10 ทั้งอารบิกและเลขไทย พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษและคำอ่าน สนุกสนานกับการนับจำนวนสิ่งของและสัตว์ที่อยู่รอบตัุวตามจำนวนของตัวเลข ซึ่งจะเป็นการสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับตัวเลขให้กับลูกรักได้เป็นอย่างดี ท้ายสุดเป็นการอ่าน เขียน ระบายสี ก ข ค - A B C - 1 2 3 ตามรอยปะ พร้อมเสริมสร้างสมาธิและเป็นการส่งเสริมให้ลูกไ้้ด้ใ้ช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ รู้จักถ่ายทอดจินตนาการออกมาได้อย่างดีเยี่ยม!
:: สารบัญ
ภายใน Set ประกอบด้วย
- แบบฝึกอ่าน ก ไก่
- แบบฝึกอ่าน ABC
- แบบฝึกอ่าน 123
- อ่าน เขียน ระบายสี กขค ABC 123