สินค้าล่าสุด

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786167895154
9786167895154
พ๊อกเกตบุ๊กเล่มนี้ไม่ได้ให้คุณต้องนั่งทำบัญชีด้วยตัวเอง แต่สอนให้รู้ทุกเรื่องของบัญชีและภาษี เพราะถ้าคุณรู้และเข้าใจแล้ว ต่อไปจะลงมือทำเอง หรือจ้างให้นักบัญชีมืออาชีพทำให้ อะไร ๆ ก็ง่าย! จริงไหมล่ะ?
ผู้เขียนอชิระ ประดับกุล
139.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167852102
9786167852102
อธิบายพื้นฐานของงบการเงินอันซับซ้อนให้เข้าใจได้อย่างง่าย ๆ พร้อมตัวอย่าง และภาพประกอบให้ผู้อ่านเพลิดเพลินตลอดทั้งเล่ม
ผู้เขียนธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์
129.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162755040
9786162755040
ฉบับเข้าใจง่าย Guide Book สำหรับเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ผู้เขียนกาญจนา เม็งจันทึก
245.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167060620
9786167060620
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน โดยแต่ละบทจะมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและตัวอย่างท้ายบทรวมถึงการสรุปเนื้อหาหลักๆ ของแต่ละบท
ผู้เขียนJohn J. Wild, Winston Kwok
ผู้แปลกฤติยา ยงวณิชย์, ผศ.ดร.
299.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169101956
9786169101956
คู่มือบัญชีสำหรับผู้ประกอบการใหม่
ผู้เขียนอชิระ ประดับกุล
159.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160813278
9786160813278
ภายในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ การบัญชีต้นทุนช่วงต้นทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผนและควบคุมของฝ่ายบริหาร
ผู้เขียนเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ, รศ.
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160812448
9786160812448
ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี 3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1
ผู้เขียนเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ, รศ.
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160811656
9786160811656
ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้เขียนเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169101932
9786169101932
เคล็ดลับการทำบัญชีให้ธุรกิจรุ่ง สรรพากรรัก
ผู้เขียนศิริรัฐ โชติเวชการ
129.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803712
9786160803712
อธิบายพื้นฐานและหลักการเกี่ยวกับงบการเงินอย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงความสำคัญของงบการเงินอย่างแท้จริง
ผู้เขียนภาพร เอกอรรถพร, บก.
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803279
9786160803279
ศึกษาและใช้ประโยชน์ทางการเงิน
ผู้เขียนเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, ผศ.
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748134192
9789748134192
อย่าถามว่าเจ๊งเพราะใคร จงหาเหตุผลว่าเจ๊งเพราะอะไร
ผู้เขียนธวัชชัย พืชผล
145.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749965542
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123413
9789742123413
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะนักบัญชี ผู้ใช้ข้อมูลบัญชี หรือผู้ที่ต้องทำงานร่วมกับนักบัญชี การทำความเข้าใจในศัพท์แสงทางบัญชีที่ใช้ในชีวิตการทำงานทุก ๆ วัน
ผู้เขียนยรรยง ธรรมธัชอารี
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124359
98.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742121914
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742122263
9789742122263
สร้างแนวคิดและความเข้าใจในการบริหารองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักการทางบัญชี
ผู้เขียนยรรยง ธรรมธัชอารี
165.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749659373
155.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742120443
165.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745349223
550.00