สินค้าล่าสุด

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786169111931
9786169111931
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมถึงวิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคที่ให้ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการขายและบริการลูกค้าสามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง โดยมีการลงรายละเอียดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพชัดเจนขึ้น
ผู้เขียนพิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล
159.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169057253
9786169057253
หัวใจของงานบริการอยู่ที่ "ความรัก" ซึ่งได้แก่ ความรักในอาชีพ ความรักในบริการที่จะมอบให้ผู้มาใช้บริการ รักตนเอง และเพื่อนมนุษย์...
ผู้เขียนวรภัทร์ ภู่เจริญ, ดร.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165150972
9786165150972
เคล็ดลับความสำเร็จจากสุดยอดผู้นำโลก
ผู้เขียนJonathan Gifford (โจนาธาน กิฟฟอร์ด)
ผู้แปลวัฒนา มานะวิบูลย์
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802166
9786160802166
การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม
ผู้เขียนธารีทิพย์ ทากิ, ผศ.
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900147
9789749900147
ทำไมต้องมุ่งเป้าไปที่ลูกค้า คำตอบที่ง่ายที่สุดคือ ในที่สุดแล้ว ลูกค้าคือแหล่งทรัพยากรที่เชื่อมโยงเราไปสู่แหล่งทรัพยากรอื่นๆ ที่บริษัทต้องการ
ผู้เขียนJarmo R. Lehtinen
ผู้แปลธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์, ผศ.
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747046182
9789747046182
เคล็ดไม่ลับการตลาดบริการ
ผู้เขียนสมวงศ์ พงศ์สถาพร
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747046151
9789747046151
เนื้อหาและข้อมูลเจาะลึกที่มุ่งเน้นในการสร้างฐานลูกค้าที่เพิ่มความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนด้วยระบบของการเก็บข้อมูลที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าที่ยาวนาน
ผู้เขียนสมวงศ์ พงศ์สถาพร, สุนทร เลาหพัฒนวงศ์
270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124168
9789742124168
ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ของผู้เขียนอย่างแท้จริงภาษาที่ใช้เป็นภาษาง่ายๆ สามารถนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้กับทุกธุรกิจและทุกตำแหน่งหน้าที่
ผู้เขียนสุพจน์ กฤษฎาธาร, ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124366
98.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123772
9789742123772
หากคุณมีข้อสังสัยเหล่านี้ในงานบริการของคุณ สร้างระบบบริการให้เป็นเลิศได้อย่างไร จะจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างไร เราสามารถสร้างบริการให้ลูกค้าประทับใจได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ!
ผู้เขียนพิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749434208
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749535226
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749153147
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749569405
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745346659
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745127081
375.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745123540
265.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745100558
9789745100558
เปลี่ยนแปลงลูกค้าจรของคุณให้เป็นลูกค้าที่กลับมาหาคุณตลอดชีวิต
ผู้เขียนพิเชษฐ สิทธอำนวย
169.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745102484
98.00